رزگی رئیس اداره بهزیستی شهرستان سربیشه به همراه مدیر عامل انجمن CBRاستان و کارشناس مسکن بهزیستی شهرستان از مسکن دو معلولی در حال ساخت شهر سربیشه بازدید کرد .

✍️روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سربیشه
@biszitisarbishe