♦️رئیس جدید جمعیت هلال احمر شهرستان سربیشه ظهر امروز با رزگی رئیس اداره بهزیستی شهرستان سربیشه دیدار کرد .

🔻ثانی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سربیشه ضمن تشکر از همکاری های مجموعه بهزیستی شهرستان با هلال احمر شهرستان از توجه جمعیت هلال احمر شهرستان به معلولین و افراد تحت پوشش بهزیستی در همه برنامه های و طرحها خبر داد .

🔻در ادامه رزگی رئیس اداره بهزیستی شهرستان ضمن خوش آمد و تبریک انتصاب ایشان به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تاکید کرد بهزیستی شهرستان هم در خور امکاناتی که داریم اماده هر نوع همکاری با جمعیت هلال احمر شهرستان در راستای خدمت رسانی به جامعه هدف و عموم مردم شهرستان خواهیم بود .

✍️ روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سربیشه
@biszitisarbishe